Gradske vesti

Raspisan Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini

09. januar 2020, Vranje
  • Gradsko veće grada Vranja raspisalo je Javni poziv za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Vranja u 2020. godini. Sredstva opredeljenja odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Vranja u 2020. godini, iznose  19.500.000,00 dinara, i to: za proizvodnju medijskog sadržaja putem televizije iznos od 15.000.000,00 dinara; za proizvodnju medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije u iznosu od 4.500.000,00 dinara. Najmanji iznos sredstava  koji se može odobriti po projektu za proizvodnju medijskog sadržaja putem televizije  iznosi  100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je  7.000.000,00 dinara. Najmanji iznos sredstava  koji se može odobriti po projektu za proizvodnju medijskog sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je  2.000.000,00 dinara. Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Srpski telegraf“, zaključno sa 24.01.2020 godine. Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa. Prijave sa dokumentacijom slati poštom u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, na adresu: Prijave projekata na konkurs slati poštom na adresu: Grad Vranje, Odeljenje za društvene delatnosti – Odsek za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje, ulica Kralja Milana br:1, 17500 Vranje, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Vranja u 2020. godini ili predajom u Uslužnom centru grada Vranja, na šalteru broj 1 - Pisarnica. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i staviti oznaku NE OTVARATI.