Gradske vesti

Obavljeni razgovori sa kandidatima za članstvo u LAF-u

02. decembar 2019, Vranje
  • Obavljeni razgovori sa kandidatima za članstvo u LAF-uObavljeni razgovori sa kandidatima za članstvo u LAF-uObavljeni razgovori sa kandidatima za članstvo u LAF-uObavljeni razgovori sa kandidatima za članstvo u LAF-u
    1/4

    Komisija za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Vranja, obavila je individualne razgovore sa kandidatima za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom forumu, LAF-u. ,,Svrha ovih razgovora bila je utvrđivanje i ocenjivanje znanja kandidata o antikorupcijskim dokumentima i propisima, poznavanju dokumenata i propisa koji uređuju sistem lokalne samouprave, kao i informisanosti o stanju u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. Takođe, na ovaj način želeli smo da utvrdimo i ličnu motivisanost kandidata za članstvo u LAF-u, predloge za unapređenje prevencije korupcije na lokalnom nivou, viđenje mesta, uloge i aktivnosti LAF-a, kao i njihovo iskustvo u aktivnostima koje su povezane sa oblašću sprečavanja korupcije’’, naglasio je predsednik Komisije za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a, Nenad Antić. Nakon većanja i glasanja Komisije 5 najbolje ocenjenih kandidata biće članovi ovog tela.