Gradske vesti

Razgovor sa kandidatima za članstvo u LAF u subotu

26. novembar 2019, Vranje
 • 1/1

  Na 3. sednici Komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Vranja, koja je održana danas, utvrđeno je da su svih 17 prijava za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom forumu (LAF), suštinski i formalno ispravne. Prema rečima zamenika gradonačelnika Nenada Antića, u subotu, 30. novembra, u 10.00 sati, biće sproveden postupak stručne osposobljenosti i znanja prijavljenih kandidata. Nakon intervjua, biće izvršeno i vrednovanje i rangiranje kandidata i to po sledećim kriterijumima:

  1. Znanje o antikorupcijskim dokumentima i propisima
  2. Poznavanje dokumenata i propisa koji uređuju sistem lokalne samouprave
  3. Informisanost o stanju u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou
  4. Lična motivisanost za članstvo u LAF-u
  5. Predlog za unapređenje prevencije korupcije na lokalnom nivou
  6. Viđenje mesta, uloge i aktivnosti LAF-a
  7. Iskustvo u aktivnostima koje su povezane sa oblašću sprečavanja korupcije
  8. Iskustvo u aktivnostima koje su povezane sa predlaganjem, pripremom ili praćenjem strategija, akcionih planova i propisa na nivou jedinica lokalne samouprave, AP ili Republike

  Nakon provere stručne osposobljenosti kandidata, biće utvrđena rang lista kandidata, koja će biti objavljena na zvaničnom sajtu Grada Vranja, tokom sledeće nedelje.