Gradske vesti

Javni poziv za podsticaje poljoprivrednicima

10. jun 2019, Vranje
  • Gradsko veće dalo je saglasnost da se raspiše  Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi u 2019. godini na teritoriji grada  Vranja. Reč je o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada Vranja u unapređenju poljoprivredne proizvodnje, a sredstva za ovu namenu planirana su u budžetu grada  za 2019. godinu i biće realizovana u etapama. Pravo na podsticaje, pod uslovima i na način utvrđen Pravilnikom, imaju porodična poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Prijavu za dodelu podsticaja mogu da podnesu nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji grada Vranja. Sredstva za podsticanje razvoja poljoprivrede mogu da se koriste  kao finansijska podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u unapređenju i proširavanju poljoprivredne proizvodnje za investiranje u:

    1. Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje krava).

    2. Nabavka kvalitetnih priplodnih ženskih teladi mlečnih rasa goveda.

    Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se na pisarnici Gradske uprave i dostavljaju  Кomisiji na razmatranje. Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu grada.