Gradske vesti

Obaveštenje Lokalne poreske administracije

12. februar 2019, Vranje
  • Lokalna poreska administracija Gradske uprave grada Vranja, obaveštava sve poreske obveznike da su dužni da do  14.02.2019. godine,  plate prvu akontaciju poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica i  naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine po rešenju iz 2018.godine.  Redovnim i blagovremenim izmirenjem poreza, obveznici izbegavaju gužve prilikom plaćanja, kao i obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata. Za sva sporna pitanja i proveru stanja, poreski obveznik se može lično informisati u  Gradskoj upravi, u Odseku lokalne poreske administacije, putem telefona: 017/402-392, 402-397, 402-331 ili putem putem web aplikacije -  Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije ( https://lpa.gov.rs ). Korisnici koji su u prethodnom periodu već registrovani  u LPA i imaju otvoreno korisničko ime i šifru mogu pristupiti navedenom portalu. Novi korisnici nalog za pristup (korisničko ime i šifru) otvaraju u lokalnoj poreskoj administraciji. Nakon brze registracije poreski obveznici dobijaju  uvid u  kompletne podatke o zaduživanju, na analitičkoj kartici po svim osnovama kojima se duže, u .pdf formatu.