Gradske vesti

U toku izjašnjavanje o Nacrtu Statuta grada Vranja

10. oktobar 2018, Vranje
  • U toku izjašnjavanje o Nacrtu Statuta grada Vranja
    1/1

    Uoči javne rasprave o Nacrtu Statuta grada Vranja, predsednik Skupštine grada dr Dejan Tričković rekao je da se izmene odnose na potrebu za usklađivanjem sa novom zakonskom regulativom. ,,Pored donošenja Zakona o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi koji je stupio  na snagu 28. juna,  izmenjeni su i  drugi zakoni  koji su vezani za rad i funkcionisanje lokalne samouprave, tako da se javila potreba za usaglašavanjem Statuta grada Vranja sa  novim zakonskim normama. Suština ovih promena je da se osnaži učešće građana i njihov uticaj na rad Gradske uprave, organa grada, skupštinskih radnih tela i učestvovanje u donošenju  odluka u lokalnoj samoupravi. O najznačajnijim promenama statuta govorila je Danijela Milosavljević, gradska većnica. ,,Najveće izmene tiču se organa upravljanja, tako se broj gradskih većnika sa dosadašnjih 11 smanjuje na 9 i umesto dosadašnjih 5 pomoćnika gradonačelnika predviđena su 3  za Grad Vranje. Za gradsku opštinu Vranjska Banja, izmenama je predviđeno povećanje broja odbornika od 15 na 19 i smanjenje broja pomoćnika predsednika gradske opštine sa 3 na jednog”, rekla je Milosavljević. Nakon javne rasprave, Gradsko veće utvrđuje predlog Statuta i predsednik Skupštine grada prosleđuje ga Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu na mišljenje. Primedbe sugestije i predlozi na izmene Statuta grada mogu se dostaviti pisanim putem do 12. oktobra na adresu Kralja Milana br.1 ili na mail predsednikskupstine@vranje.org.rs