Gradske vesti

Završena sednica Skupštine grada

16. maj 2018, Vranje
  • 1/5

    Na početku 24. sednice Skupštine grada kojom je predsedavao predsednik Skupštine  dr Dejan Tričković, potvrđen je mandat Srđanu Dekiću diplomirnom pravniku, koji je na mesto odbornika došao umesto Nenada Veličkovića, koji je postavljen na funkciju pomoćnika gradonačelnika. U nastavku rada, odbornici su usvojili Odluku o obezbeđivanju parking mesta za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, Odluku o izmenama Odluke o utrvđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i zakupnine u javnoj svojini, kao i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja JP ,,Novi Dom“ Vranje sa zakonom o javnim preduzećima. Takođe, prihvaćen je i poseban Program namirenja poverilaca u likvidacionom postupku za JP ,,Direkcija za razvoj i izgradnju grada Vranja“u likvidaciji, kao i Predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Vranja za 2018. godinu. U nastavku sednice  usvojen je i Akcioni plan za poboljšanje  položaja Roma i Romkinja Grada Vranja i gradske opštine Vranjska Banja za period 2018-2021. i doneto je Rešenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini. Takođe, prihvaćen je i Predlog Lokalnog operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Vranja za vode II reda u 2018. godini,  Odluka Nadzornog odbora JKP ,,Parking servis“ za izmenu i dopunu cenovnika komunalnih usluga  i Program razvoja turizma grada Vranja  za period od 2018. do 2022. godine. Odbornici nisu prihvatili Izveštaj  o radu Javne biblioteke ,,Bora Stanković”. Donete  su i   Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za naselja Gornji Asambair  1 i privredno radne zone Bunuševac 4  u Vranju, kao i Odluka  o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Vranju. Na današnjoj sednici usvojene su i Odluke o razrešenju i imenovanju pojedinih članova gradskih tela, Nadzornih odbora javnih ustanova i školskih odbora na teritoriji grada Vranja.