Gradske vesti

Raspisan konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada

05. januar 2018, Vranje
  • Gradsko veće Grada Vranja raspisalo je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa u 2018. godini. Pod programima i projektima u oblasti društvenog i humanitarnog rada smatraju se programi i projekti u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima,  zdravstvene zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno prati javne potrebe. Za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata na osnovu ovog konkursa obezbeđena su sredstva u budžetu grada Vranja u iznosu 8.300.000,00 dinara. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 22.01.2018. godine.