Gradske vesti

Održana 17. sednica Skupštine grada

18. septembar 2017, Vranje
  • 1/3

    Na 17. sednici Skupštine grada odbornici su većinom glasova usvojili Predlog odluke koji će biti upućen Republičkoj direkciji za imovinu da sprovede prenos svojine iz javne u svojinu Grada Vranja, a odnosi se na Planinarski dom na Besnoj Kobili. Usvojeni su i Predlog odluke o organizaciji i funkcionisanju sistema zaštite i spasavanja i civilne zaštite i Pretres Predloga Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji Grada Vranja za vode 2. reda u 2017. godini. Odbornici su usvojili i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kojom se uvodi nova taksa od 300 dinara za registraciju stambene zajednice i ova Odluka, kako je rekao načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović, predstavlja usklađivanje propisa sa novim Zakonom o stanovanju. U nastavku sednice lokalnog parlamenta usvojeni su Predlog odluke o izmeni Odluke o radnom vremenu Apoteke Vranje,  Izveštaj o radu Slobodne zone i Predlozi rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta. Za direktorku Centra za socijalni rad imenovana je dosadašnja v.d. direktora Dragana Arsić. Odbornici su, na kraju, usvojili i rešenja o izboru članova Saveta za javnu bezbednost i sigurnost građana i lokalne samouprave i članova pojedinih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Vranja.