Gradske vesti

Završena sednica Skupštine grada

19. maj 2017, Vranje
  • U toku sednica Skupštine gradaU toku sednica Skupštine gradaU toku sednica Skupštine grada
    1/3

    Sednica Skupštine grada počela je izborom člana Gradskog veća za urbanizam, komunalnu delatnost i infrastrukturu i odbornici su nakon izlaganja gradonačelnika dr Slobodana Milenkovića,  većinom glasova usvojili predlog o izboru Čedomira Markovića za ovo mesto. Usvojeni su  i Predlog Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije u naselju Rudina i potezu uz neradovački put u Vranju, kao  i predlog odluke o bližim uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice, koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture. Izvestilac po ovoj tački, Dušan Aritonović, naveo je da je ovom odlukom propisano da su lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, samostalni umetnik, samostalni stručnjak u kulturi, samostalni izvođač  kulturnih programa u muzičkim i scenskim delatnostima i samostalni saradnik u kulturi. Ovom odlukom dalje se propisuju uslovi pod kojima se može ostvariti ovo pravo, kao i prava i obaveze za ostvarivanje ovog prava. Odbornici su jednoglasno usvojili i predloge odluke o nagrađivanju učenika iz budžeta grada, predloga odluke o elektronskom prenosu sednice Skupštine grada i odluke o izmeni i dopuni odluke o bezbednosti i tehničkom regulisanju saobraćaja na javnim putevima na teritoriji grada Vranja. Većinom glasova usvojen je i predlog  izmene i dopune Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije, o čemu je govorio Nenad Antić, zamenik gradonačelnika. Takođe, usvojen je  finansijski izveštaj javnog preduzeća ,,Direkcija za razvoj i izgradnju grada Vranja“ u likvidaciji i data saglasnost za  raspisivanje javnog konkursa za imenovanje Glavnog urbaniste grada Vranja. Doneta su rešenja o imenovanju direktora „Vodovoda“, ,,Komrada“, ,,Novog Doma“, ,,Zavoda za urbanizam”, ,,Uprave Banje“,i ,,Parking servisa“. Odbornici su većinom glasova usvojili i predloge rešenja o razrešenju  predsednika i  članova pojedinih Upravnih i Nadzornih odbora i imenovanju novih članova u javnim ustanovama i školskim odborima na teritoriji grada Vranja.