Javne ustanove

Narodni univerzitet

 • Narodni univerzitet

  Osnovan je radi obavljanja kulturno-obrazovne delatnosti i zadovoljavanja po-treba i prava građana u oblasti kulture i obrazovanja odraslih. 
   

  Struktura
  Poslovodni organ

  • Sektor za obrazovanje 
  • Sektor za kulturu 

   

  Adresa: Kneza Miloša 26 
  Telefon/faks:017 /422-367 i 017/412-319
  E-mail: 
  narodniuniverzitet@gmail.com

  Web: http://narodniuniverzitetvranje.edu.rs/