Javna preduzeća

Komrad

 • Komrad

  Osnovan 28.02.1956.godine, a glavna delatnost je održavanje javne higijene i zelenila.

  Struktura
  Poslovodni organ

  • Poslovni organ (direktor)
  • Sektor pravnih i opštih poslova
  • Finansijski sektor
  • Sektor tehničkih poslova
  • Služba za rad i radne odnose
  • Komercijalni sektor
  • PR
  • Služba unutrašnje kontrole

  Adresa: Bore Stankovića 21
  Telefon:017/ 421-811
  E-mail: jkpkomrad@ptt.rs