Javne ustanove

Centar za talente

 • Regionalni centar za Talente Vranje je organizacija čiji su ciljevi otkrivanje i testiranje talentovanih učenika (od 6. razreda osnovne škole do maturanata srednjih škola na teritoriji Pčinjskog i Jablaničkog okruga) u oblastima prirodnih i društvenih nauka, a zatim njihovo usmeravanje i upućivanje u istraživački rad i metodologiju naučnog istraživanja, kao i organizovanje predavanja iz sledećih oblasti: biologija, engleski jezik, geografija, informatika, matematika, psihologija, srpski jezik. Pored predavanja, Centar za talente organizuje izlete, manja putovanja, kampove, letnje i zimske škole iz raznih oblasti, šalje svoje polaznike na druge kampove koji se organizuju.

  Takođe, polaznici Centra su i polaznici Istraživačke stanice Petnica kraj Valjeva Regionalni centar za talente Vranje je osnovan 1998. godine, od strane matičnog, Republičkog centra za talente iz Beograda, ali je početak formiranja stalnih škola bio zaustavljen, usled NATO bombardovanja Srbije 1999. godine.

  Međutim, može se reći da je Centar za talente Vranje praktično počeo da postoji od 2000. godine, kada u maju mesecu organizuje 1. Regionalnu smotru naučno - istraživačkih radova talenata, jedinstveni događaj tog tipa i ovom delu Srbije. Sledeće, 2001. godine, počinje se sa organizovanim testiranjim prijavljenih učenika testovima inteligencije, čime se vrši odabir polaznika. Iste godine, počinju sa radom stalne škole biologije sa ekologijom, matematike, srpskog jezika i književnosti, geografije, informatike i engleskog jezika. U međuvremenu, Centar organizuje i mentorski rad profesora sa učenicima koji žele da učestuju na Regionalnoj i kasnije Republičkoj smotri u Kladovu. 2004. godine, zbog velikog interesovanja otvara se i stalna škola psihologije.

  Adresa: 29. Novembra bb, Vranje
  Telefon: 017/400-020, 017/400-019
  E-mail:
  talentivr@gmail.com