Lokacijski uslovi

Spisak izdatih lokacijskih uslova odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalne i građevinske poslove Gradske uprave grada Vranja

 • Broj predmeta:
  353-63/2018-08/1
  Datum objavljivanja:
  16.3.2018
  Ime i prezime/Naziv investitora
  Slađan Anđelković iz Vranja
  Status:
  odbijen
  Dokumenti:
 • Broj predmeta:
  353-50/2018-08/1
  Datum objavljivanja:
  16.3.2018
  Ime i prezime/Naziv investitora
  Sunčica Stanković iz Vranja
  Status:
  izdaje se
  Dokumenti:
 • Broj predmeta:
  353-61/2018-08/1
  Datum objavljivanja:
  09.3.2018
  Ime i prezime/Naziv investitora
  JP ,,Novi dom"
  Status:
  odbijen
  Dokumenti:
 • Broj predmeta:
  353-54/2018-08/1
  Datum objavljivanja:
  05.3.2018
  Ime i prezime/Naziv investitora
  Ivan Milivojević iz Vranja
  Status:
  negativni
  Dokumenti:
 • Broj predmeta:
  353-52/2018-08/1
  Datum objavljivanja:
  02.3.2018
  Ime i prezime/Naziv investitora
  Ljubiša Trajković iz Vranja
  Status:
  ne dozvoljava se
  Dokumenti:
 • Broj predmeta:
  353-41/2018-08/1
  Datum objavljivanja:
  27.2.2018
  Ime i prezime/Naziv investitora
  Grad Vranje
  Status:
  izdaje se
  Dokumenti:
 • Broj predmeta:
  353-40/2018-08/1
  Datum objavljivanja:
  27.2.2018
  Ime i prezime/Naziv investitora
  Nebojša Ristić iz Vranja
  Status:
  izdaje se
  Dokumenti:
 • Broj predmeta:
  353-44/2018-08/1
  Datum objavljivanja:
  23.2.2018
  Ime i prezime/Naziv investitora
  ,,Bellus Terra" iz Vranja
  Status:
  odbacuje se
  Dokumenti:
 • Broj predmeta:
  353-27/2018-08/1
  Datum objavljivanja:
  22.2.2018
  Ime i prezime/Naziv investitora
  Zdravstveni centar Vranje
  Status:
  izdaje se
  Dokumenti:
 • Broj predmeta:
  353-33/2018-08/1
  Datum objavljivanja:
  22.2.2018
  Ime i prezime/Naziv investitora
  EPS Distribucija-ogranak ED Vranje
  Status:
  odbacuje se
  Dokumenti: